Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Olimpiada wiedzy o mediach

Olimpiada Wiedzy o Mediach – V edycja

Napisz esej, nagraj film albo stwórz fotoreportaż, sprawdź swoją wiedzę o mediach podczas testu i wygraj indeks na studia dziennikarskie, staż w mediach oraz cenne nagrody rzeczowe!

Rusza V edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach - wspólna inicjatywa kilkunastu ośrodków uniwersyteckich kształcących w zakresie dziennikarstwa. Organizatorzy, w tym Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, będą nagradzać młodych pasjonatów dziennikarstwa indeksami na studia. Przewidziane są także atrakcyjne nagrody rzeczowe. Udział w olimpiadzie mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Jak wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach?

Najpierw zgłoś swój udział lub poproś nauczyciela o zgłoszenie przez szkołę poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który jest dostępny na stronie http://owm.edu.pl/rejestracja/. Na zgłoszenia czekamy do 19 października 2018 r.

Etap 1

Etap pierwszy polega na przygotowaniu i przesłaniu pracy, dotyczącej jednego ze wskazanych tematów. Propozycje znajdziesz na głównej stronie olimpiady pod adresem http://owm.edu.pl.

Praca może być napisana w formie eseju (do 8000 znaków) lub przygotowana w postaci krótkiego filmu (do 10 min.), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Należy ją wysłać do 9 listopada do Komitetu Okręgowego w Zielonej Górze pod adresem pocztowym: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, z dopiskiem: Olimpiada Wiedzy o Mediach.

Pamiętaj, że do pracy trzeba dołączyć kilka ważnych dokumentów, które znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

Jury będzie oceniać poprawność merytoryczną Twojej pracy, jej oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia.

23 listopada sprawdź na stronie olimpiady, czy dostałeś/-aś się do kolejnego etapu.

Etap 2

Etap okręgowy – odbędzie się 14 grudnia 2018 r. w kilkunastu uczelniach na terenie kraju, w tym na Uniwersytecie Zielonogórskim. Polegać będzie na rozwiązaniu wspólnego dla wszystkich testu z wiedzy o mediach. Przygotuj się z tematyki mediów masowych w Polsce. Zakres tematyczny i potrzebną literaturę znajdziesz w zakładce Literatura.

Etap 3

Finał na szczeblu centralnym – odbędzie się w dniach 15-16 marca 2019 roku w Warszawie.

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie Wiedzy o Mediach znajdziesz na stronie http://owm.edu.pl/.