Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Olimpiada wiedzy o mediach

Olimpiada Wiedzy o Mediach – VIII edycja           

Napisz esej, nagraj film albo stwórz fotoreportaż, sprawdź swoją wiedzę o mediach podczas testu i wygraj indeks na studia dziennikarskie, staż w mediach oraz cenne nagrody rzeczowe!

Rusza VIII edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach - wspólna inicjatywa kilkunastu ośrodków uniwersyteckich kształcących w zakresie dziennikarstwa. Organizatorzy, w tym Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, będą nagradzać młodych pasjonatów dziennikarstwa indeksami na studia. Przewidziane są także atrakcyjne nagrody rzeczowe. Udział w olimpiadzie mogą wziąć uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Jak wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach?

Najpierw zgłoś swój udział lub poproś nauczyciela o zgłoszenie przez szkołę poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który jest dostępny na stronie http://owm.edu.pl . Na zgłoszenia czekamy do 21 października 2021 r.

Etap 1

Etap pierwszy polega na przygotowaniu i przesłaniu pracy, dotyczącej jednego ze wskazanych tematów:

  1. Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza.
  2. Dziennikarstwo w dobie nowych mediów.
  3. Miejsce mediów w relacjonowaniu spraw społecznych.
  4. Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych.
  5. Media w edukacji – szansa czy zagrożenie?

Praca może być napisana w formie eseju (do 8000 znaków) lub przygotowana w postaci krótkiego filmu (do 10 min.), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Należy ją wysłać do 12 listopada br. do Komitetu Okręgowego w Zielonej Górze drogą pocztową na adres:

Instytut Filologii Polskiej UZ

al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra

z dopiskiem: Olimpiada Wiedzy o Mediach.

Pamiętaj, że do pracy trzeba dołączyć kilka ważnych dokumentów, które znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

Jury będzie oceniać poprawność merytoryczną Twojej pracy, jej oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia.

26 listopada sprawdź w zakładce Wyniki, czy dostałeś/-aś się do kolejnego etapu.

Etap 2

Etap okręgowy – odbędzie się 17 grudnia 2021 r. Polegać będzie na równoczesnym rozwiązaniu wspólnego dla wszystkich testu z wiedzy o mediach. Przygotuj się z tematyki mediów masowych w Polsce. Zakres tematyczny i potrzebną literaturę znajdziesz na głównej stronie Olimpiady pod adresem http://owm.edu.pl .

Etap 3

Finał na szczeblu centralnym odbędzie się 18-19 marca 2022 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Mamy nadzieję, że weźmie w nim udział duże grono finalistów z naszego regionu!