Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Olimpiada wiedzy o mediach

PLAKAT

Olimpiada Wiedzy o Mediach – VII edycja           

Napisz esej, nagraj film albo stwórz fotoreportaż, sprawdź swoją wiedzę o mediach podczas testu i wygraj indeks na studia dziennikarskie, staż w mediach oraz cenne nagrody rzeczowe!

 Rusza VII edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach - wspólna inicjatywa kilkunastu ośrodków uniwersyteckich kształcących w zakresie dziennikarstwa. Organizatorzy, w tym Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, będą nagradzać młodych pasjonatów dziennikarstwa indeksami na studia. Przewidziane są także atrakcyjne nagrody rzeczowe. Udział w olimpiadzie mogą wziąć uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Jak wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach?

 Najpierw zgłoś swój udział lub poproś nauczyciela o zgłoszenie przez szkołę poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który jest dostępny na stronie http://owm.edu.pl . Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2020 r.

Etap 1

 Etap pierwszy polega na przygotowaniu i przesłaniu pracy, dotyczącej jednego ze wskazanych tematów:

  • Język medialny jako kategoria opisu świata i tworzenia świata.
  • Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1989 r.
  • Wiedza o mediach jako składowa kompetencji młodego pokolenia Polaków.
  • Inforozrywka – nobilituje czy degraduje dziennikarza?
  • Czy dziennikarstwo prasowe ma szanse przetrwać? Miejsce prasy w dobie Internetu.

Praca może być napisana w formie eseju (do 8000 znaków) lub przygotowana w postaci krótkiego filmu (do 10 min.), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Należy ją wysłać do 13 listopada do Komitetu Okręgowego w Zielonej Górze drogą pocztową na adres: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, z dopiskiem: Olimpiada Wiedzy o Mediach.

Pamiętaj, że do pracy trzeba dołączyć kilka ważnych dokumentów, które znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

Jury będzie oceniać poprawność merytoryczną Twojej pracy, jej oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia.

27 listopada sprawdź w zakładce Wyniki, czy dostałeś/-aś się do kolejnego etapu.

Etap 2

Etap okręgowy – odbędzie się 18 grudnia 2020 r. zostanie w tym roku przeprowadzony w formie zdalnej. Polegać będzie na równoczesnym rozwiązaniu wspólnego dla wszystkich testu z wiedzy o mediach. Przygotuj się z tematyki mediów masowych w Polsce. Zakres tematyczny i potrzebną literaturę znajdziesz na głównej stronie Olimpiady pod adresem http://owm.edu.pl.

Etap 3

 Finał na szczeblu centralnym odbędzie się 12–13 marca 2021 roku. Mamy nadzieję, że weźmie w nim udział duże grono finalistów z naszego regionu!