Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Sekretariat (kontakt) - Secretariat (contact)

ANETA NAROLSKA (zastępca redaktora naczelnego - deputy of the editor in chief)
Uniwersytet Zielonogórski
(w Sekretariacie rocznika od roku 2014 - member of the Yearbook’s Secretariat since 2014)

A.Narolska@ifp.uz.zgora.pl

KATARZYNA GRABIAS-BANASZEWSKA
Uniwersytet Zielonogórski
(w Sekretariacie rocznika od roku 2017 - member of the Yearbook’s Secretariat since 2017)

grabiasbanaszewska@vp.pl

DOROTA SZAGUN
Uniwersytet Zielonogórski
(w Sekretariacie rocznika od roku 2014 - member of the Yearbook’s Secretariat since 2014)

d.szagun@ifp.uz.zgora.pl

IRMINA KOTLARSKA
Uniwersytet Zielonogórski
(w Sekretariacie rocznika od roku 2014 - member of the Yearbook’s Secretariat since 2014)

i.kotlarska@ifp.uz.zgora.pl

AGNIESZKA GRUSZKA
Uniwersytet Zielonogórski
(w Sekretariacie rocznika od roku 2014 - member of the Yearbook’s Secretariat since 2014)

A.Gruszka@ow.uz.zgora.pl

KAMIL BANASZEWSKI
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
(w Sekretariacie rocznika od roku 2018 - member of the Yearbook’s Secretariat since 2018)

k.banaszewski@bu.uz.zgora.pl

Adres Redakcji - Editorial board address:
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Filologii Polskiej (sekretariat, pok. 212)
65-762 Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 69
Korespondencję prosimy zaopatrywać w dopisek: „Filologia Polska. Rocznik”.
Correspondence should be provided with an entry: „Filologia Polska. Rocznik” [„Polish Philology. Yearbook”].