Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Sekcje stałe: „Regionalia”, „Varia”, „Obszary trzecie” - Fixed sextions: „Regional materials”, „Varia”, „Third areas”

English version

„Regionalia”

Zapraszamy do publikowania w tej sekcji periodyku, którą chcemy poświęcić szeroko rozumianej tematyce regionu w badaniach literaturoznawczych i kulturowych. Interesują nas przede wszystkim studia oraz rozprawy dotyczące nowego regionalizmu, geokrytyki, geografii kulturowej, geo­poetyki, a także zagadnienia związane z kulturowym pograniczem, transgranicznością, relacjami centralno-peryferyjnymi, regionalną tożsamością. Oczekujemy także na materiały innego typu, takie jak np.:

  • teksty krytycznoliterackie dotyczące twórczości powstającej na Ziemi Lubuskiej,
  • sprawozdania z ważnych dla regionu wydarzeń (konferencje, projekty, wystawy, happeningi),
  • wywiady na temat kultury regionu,
  • krótkie teksty literackie lub ich fragmenty (poezja, proza, dramat, esej).

Szef rubryki: Mirosława Szott (adres e-mail: mirka.szott@wp.pl)

„Varia”

W dziale ze swej natury gromadzącym rozmaitości zamierzamy publikować świadectwa aktualnych poczynań i debat naukowych w postaci np. recenzji, sprawozdań i raportów, polemik, zapowiedzi, drobnych przyczynków itp. Sekcja pomieści także zestawienia bądź katalogi (np. bibliograficzne), jak i przedruki czy przekłady. Zapraszamy.

"Obszary trzecie"

Dział Obszary trzecie zawiera prace poświęcone literaturze popularnej, zjawiskom częściowo literackim (piosenka, komiks, gry komputerowe) oraz literaturze użytkowej (śpiewniki, senniki, modlitewniki). Publikowane są tu artykuły z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Na łamach pisma ukazują się w tym miejscu zwłaszcza prace polonistyczne, ale są one otwarte dla badaczy zjawisk kulturowych różnych obszarów językowych.