Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Scripta Humana

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Projekt wydawniczy „Scripta Humana” zrodził się z cyklicznych spotkań, jakie odbywają się w ramach Zielonogórskich Seminariów Literaturoznawczych, organizowanych przez Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na owe sympozja zapraszani są wybitni naukowcy z całej Polski wespół ze swoimi współpracownikami. Innym niestandardowym źródłem tekstów współtworzących kolejne monografie są organizowane przez zielonogórskich literaturoznawców sesje naukowe, nabywające z czasem status konferencji cyklicznych, np. o Janie Pawle II i jego dziedzictwie czy o kryminale.

Oprócz Instytutu Filologii Polskiej udział w wydawaniu poszczególnych monografii biorą: Instytut Filologii Germańskiej oraz Instytut Neofilologii UZ. Przedsięwzięciom patronuje Dziekan Wydziału Humanistycznego.

Propozycje wzięcia udziału w kolejnych konferencjach, jak również zaproszenia do bezpośredniego współtworzenia poszczególnych tomów „Scripta Humana” znajdą wszyscy zainteresowani w linku „Zaproszenia”.

Kontakt: w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji udostępniamy adresy mailowe do redaktorów poszczególnych monografii oraz do sekretarzy reprezentujących różne filologie na Wydziale Humanistycznym (zakładka „Kontakt”).