Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

W serii ukazały się zeszyty

W serii ukazały się zeszyty

  1. Interpretacje i reinterpretacje (2013), red. Dorota Kulczycka i Małgorzata Mikołajczak
  2. Historia i historie (2014), red. Dorota Kulczycka i Radosław Sztyber
  3. Eugeniusz Sue. Życie – twórczość – recepcja (2014), red. Dorota Kulczycka i Aneta Narolska
  4. „Obcy świat” w dyskursie europejskim (2014), red. Nel Bielniak i Dorota Kulczycka
  5. Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem (2016), red. Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka
  6. Literatura a film (2016), red. Dorota Kulczycka i Monika Hernik-Młodzianowska