Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Zaproszenia

ESTETYKA JĘZYKOWA W KOMUNIKOWANIU

Zakład Komunikacji Językowej IFP UZ zaprasza na kolejną konferencję komunikologiczną, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 roku pod hasłem „Estetyka językowa w komunikowaniu”. Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.

Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II

Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej oraz Zakład Literatury XIX Wieku IFP UZ mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod hasłem Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II (3-4 kwietnia 2017 roku).

WARTOŚCI JĘZYKOWE I KULTUROWE OBECNE W CZASOPIŚMIENNICTWIE POLSKIM DO ROKU 1989 R.

Pracownia Badań nad Aksjologią w Języku i Kulturze Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji naukowej pod hasłem Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989 r. (25-26 maja 2017 r.)