Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

WARTOŚCI JĘZYKOWE I KULTUROWE OBECNE W CZASOPIŚMIENNICTWIE POLSKIM DO ROKU 1989 R.

Pracownia Badań nad Aksjologią w Języku i Kulturze Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji naukowej pod hasłem Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989 r. (25-26 maja 2017 r.)