Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

ESTETYKA JĘZYKOWA W KOMUNIKOWANIU

Zakład Komunikacji Językowej IFP UZ zaprasza na kolejną konferencję komunikologiczną, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 roku pod hasłem „Estetyka językowa w komunikowaniu”. Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.