Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Pracownia Badań nad Aksjologią w Języku i Kulturze

Pracownia Badań nad Aksjologią w Języku i Kulturze została założona na wniosek prof. Krzysztofa Maćkowiaka złożony na zebraniu pracowników Instytutu Filologii Polskiej w dniu 29 listopada 2016 r.

Członkowie Pracowni Aksjologicznej reprezentują trzy różne zakłady: Zakład Komunikacji Językowej (dr hab. Monika Kaczor); Zakład Stylistyki (dr hab. Joanna Gorzelana) oraz Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej (dr hab. Anastazja Seul). Pracownia jest otwarta na przedstawicieli innych Zakładów i Instytutów. Każda z przedstawicielek Pracowni ma w swym dorobku artykuły bądź książki, a także wystąpienia konferencyjne na temat funkcjonowania wartości w różnych tekstach kultury.

Wysiłek badawczy Pracowni dotyczy sposobów realizacji wartości we współczesnym języku i kulturze – zwłaszcza kulturze literackiej. Pracownia stwarza także przestrzeń refleksji nad zmianami, jakie widoczne są w postrzeganiu wartości w perspektywie diachronicznej. W zakresie badań mieszczą się takie tematy, jak m.in.: zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, język wartości, wartości w języku i w tekście, wartościowanie aksjologiczne, wartości i antywartości; dobro, piękno, prawda. Pracownia podejmuje współpracę z innymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się tematyką aksjologiczną w Polsce i za granicą (cykliczne konferencje w Warszawie i w Brnie).

zapraszamy na naszą stronę: http://www.aksjologia.ifp.uz.zgora.pl/