Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną

Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną powołana została w lutym 2010 roku. Naukową działalność Pracowni zainicjował artykuł autorstwa Małgorzaty Mikołajczak pt. Tropy topografii. Związki między literaturą a miejscem w twórczości lubuskiej, opublikowany na łamach „Ruchu Literackiego” (2010 nr 1). Działalność tę poprzedziły wcześniejsze prace i publikacje badaczki, między innymi dwie antologie poezji lubuskiej (Mieszkam w wierszu, 2001; Od słowa do słowa, 2006), praca zbiorowa poświęcona twórczości Michała Kaziowa (Wywiedzione z losu, 2000), a także rozprawy, szkice i teksty krytyczne dotyczące literatury lubuskiej publikowane na łamach wrocławskiej „Odry”, lubelskiego „Akcentu”, gorzowskiego „Pegaza” oraz zielonogórskiego „Pro Libris”.

W roku akademickim 2010/2011 Pracownia podjęła oficjalną współpracę z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze i w ramach tej współpracy uruchomiła cykl artykułów (Zbliżenia) poświęconych literaturze regionalnej, publikowanych na łamach czasopisma „Pro Libris”. Zainicjowała również naukową serię wydawniczą Historia Literatury Pogranicza. W maju 2011 roku ukazała się otwierająca tę serię książka zatytułowana Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone twórczości lubuskiej. W przygotowaniu znajduje się kolejna książka z tej serii (Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska wobec poetyki przestrzeni i antropologii).

W dniach 15-16 listopada 2011 r. pod egidą Pracowni i we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Studenckim Kołem Literaturoznawców Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna ph. „Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii”. Konferencja, w której udział wzięli naukowcy z Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Gorzowa i Zielonej Góry, stała się okazją do promocji kultury lubuskiej. Przyczyniła się również do integracji środowiska naukowego i literackiego Zielonej Góry (towarzyszyły jej jubileuszowe obchody 50-lecia zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich). Była to, co warto podkreślić, pierwsza w dziejach zielonogórskiej uczelni konferencja poświęcona pisarstwu na Ziemi Lubuskiej.

W dniach 11-12 października 2012 r. Pracownia zorganizowała konferencję „Nowy regionalizm? Badawczy rekonesans i zarys perspektyw”. Współorganizatorami konferencji był Komitet Nauk o Literaturze PAN oraz Instytut Slawistyki w Poczdamie. Konferencja odbyła się pod patronatem Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Pracownia, której trzon osobowy tworzą dr hab. Małgorzata Mikołajczak oraz pozostający pod jej opieką doktoranci: Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, Katarzyna Krysińska, Marika Sobczak, Mirosława Szott, a także dr Beata Hebzda-Sołogub wypromowała osiemnastu magistrów oraz dziewięciu licencjatów specjalizujących się w literaturze lubuskiej.

W ramach Pracowni wydawana jest seria wydawnicza Historia Literatury Pogranicza. Jak dotąd ukazały się dwie części serii: książka Małgorzaty Mikołajczak Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej (2011) oraz Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii. W przygotowaniu znajdują się kolejne pozycje serii: książka Marty Ruszczyńskiej pt. Pogranicze. Studia i szkice literackie, książka Małgorzaty Mikołajczak pt. Tropu topografii. Literatura lubuska wobec powojennej polityki miejsca oraz książka zbierająca prace Andrzeja K. Waśkiewicza, poświęcone literaturze lubuskiej.

Pracownia współpracuje z innymi akademickimi ośrodkami badającymi literaturę regionalną. W roku 2012 opracowany został (przez dr Elżbietę Rybicką z Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współudziale dra hab. Małgorzaty Mikołajczak) projekt pt. Nowy regionalizm w badaniach literackich i został powołany międzyuczelniany zespół do badań regionalnych. Więcej na temat projektu i zespołu na stronie: http://nowyregionalizm.pl/