Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Pracownia Bibliologii i Badań nad Literaturą Popularną

Pracownia Bibliologii i Badań nad Literaturą Popularną (dawniej: Pracownia Nauk Pomocniczych i Literatury Popularnej) powstała w roku 2006 z inicjatywy prof. Franciszka Pilarczyka oraz dra Tomasza Ratajczaka. Od 1 października 2013 roku formalnie przynależy do Zakładu Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii (dawniej: Zakładu Literatury Dawnej, Bibliotekoznawstwa i Edytorstwa). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii i historii książki oraz „obszarów trzecich” literatury i kultury. Przedmiotem badań Pracowni są m.in. książki użytkowe (w ramach projektu badawczego: „Polskie modlitewniki różnych wyznań w XIX wieku. Próba monografii księgoznawczej”, którego efektem jest czterotomowe opracowanie składające się z części teoretyczno-analitycznej [zob. Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Studium bibliologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019] i bibliograficznej [zob. Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Bibliografia A-K, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2018; Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Bibliografia L-P, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2018; Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Bibliografia R-Z – w przygotowaniu do druku]), następnie literatura jarmarczno-odpustowa, a także związki literatury/filmu z nowymi technologiami/Internetem.

Do tej pory Pracownia była organizatorem (wraz z Pracownią Mitopoetyki i Filozofii Literatury i przy współpracy Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. E. Stein w Zielonej Górze oraz Zielonogórskiego Klubu Fantastyki „Ad Astra”) kilku interdyscyplinarnych konferencji naukowych z cyklu „Fantastyczność i cudowność”: Fantasy jako przedmiot badań naukowych (23-24 kwietnia 2007 r.), Źródła literatury fantasy (6-8 kwietnia 2008 r.), Mityczne scenariusze (od mitu do fikcji — od fikcji do mitu) (26-28 kwietnia 2009 r.) oraz Mit — Literatra — Tajemnica (24-25 maja 2010 r.). Pierwsza i czwarta z nich miały zasięg krajowy, z kolei na tę drugą i trzecią przyjechali prelegenci nie tylko z różnych ośrodków badawczych Polski, ale także z Białorusi, Ukrainy i USA. Zasięg międzynarodowy miała także piąta odsłona „Fantastyczności i cudowności”: Człowiek w zwierciadle przeszłości. Ucieczka od historii do Historii (9-10 maja 2011 r.), podczas której głos zabrali m.in. badacze literatury popularnej i folkloru z Anglii, Francji, Kanady, Kamerunu, Rosji, Ukrainy i USA.

Pokłosiem odbytych spotkań jest seria zbiorowych monografii naukowych pod redakcją naukową Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy pod wspólnym tytułem „Fantastyczność i cudowność”. W kwietniu 2009 roku wydany został tom pierwszy z tej serii (Fantasy w badaniach naukowych), w czwartym kwartale 2009 roku ukazał się tom drugi (Wokół źródeł fantasy), w roku 2011 – dwa kolejne (w dwóch częściach Mityczne scenariusze. Od mitu do fikcji – od fikcji do mitu), a w roku 2013  tom piąty (Mit – Literatura – Tajemnica przy współredakcji Waldemara Gruszczyńskiego). Kolejne odsłony tej serii to "Człowiek w zwierciadle przeszłości. Ucieczka od historii do Historii" oraz, wydana przez Cambridge Scholars Publishing, zbiorowa monografia pod red. Bogdana Trochy, Aleksandra Rzymana i Tomasza Ratajczaka "In the Mirror of the Past : Of Fantasy and History".

 

Ponadto Pracownia wespół z Pracownią Edytorstwa i Literatury Dawnej opracowała koncepcję kształcenia na nowym kierunku studiów pierwszego stopnia w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w czterech specjalnościach: 1) bibliotekarstwo edukacyjne, 2) broker informacji, 3) edytorstwo informatyczne oraz 4) kognitywistyka informacyjna; poza tym przygotowała koncepcję kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, dwusemestralnych studiów podyplomowych na kierunku filologiczna obsługa administracji i biznesu, a także zintegrowanych studiów polonistycznych (na poziomie studiów I stopnia) na kierunkach: filologia polska, filologiczna obsługa interenetu i e-edytorstwo, literatura popularna i kreacje światów gier.