Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Pracownia Dziejów Używania Języka w Dobie Rozbiorowej

Pracownia została powołana 1 października 2013 r. Profil naukowy pracowni wpisuje się w ideę poznawczą Profesora Stanisława Borawskiego studiów historycznych eksponujących dzieje używania języka, tj. badań nad powstawaniem wspólnot komunikatywnych języka polskiego oraz wzorów językowych zachowań tworzonych i konwencjonalizowanych w ich obrębie. Idea ta z dużym powodzeniem upowszechniana jest szczególnie (chociaż nie tylko) w zielonogórskim środowisku językoznawczym, a sam jej twórca jest inspiratorem kilku prac doktorskich i habilitacyjnych.

Podejmowane i prognozowane w pracowni prace badawcze skupiają się wokół dwóch obszarów.

  1. Sytuacji polszczyzny doby rozbiorowej ujmowanej przez pryzmat funkcjonowania małych wspólnot komunikatywnych języka polskiego, które dzięki swemu istnieniu i codziennej wytrwałości przeniosły narodową kulturę przez trudny czas, były substytutami instytucji funkcjonujących w narodowym państwie.
  2. Ukazania językowej współczesności jako zdeterminowanej dorobkiem pokoleń z doby poprzedniej.

Realizowane obecnie badania dotyczą:

  1. Rozwój myśli językoznawczej polskiej w XIX wieku.
  2. Kształtowania się i rozwoju komunikacji naukowej XIX stulecia. Znaczenia wspólnot poznawczych.
  3. Protokołów zebrań polskich stowarzyszeń naukowych jako świadectw komunikacji wspólnotowej II. poł. XIX wieku.
  4. Opis języka dzieł i ich autorów.
  5. Funkcjonowania kształcenia domowego w początkach XIX wieku i jego wagi dla trwałości polskiej kultury.