Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Pracownia Dziennikarstwa

Pracownia Dziennikarstwa została powołana 1 października 2013 roku. Jej prace koncentrują się obecnie na opracowaniu i wdrożeniu kierunku studiów pierwszego stopnia dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Zadania dydaktyczne realizowane są również na specjalnościach dostępnych dla wszystkich studentów Wydziału Humanistycznego UZ: specjalności dziennikarskiej na studiach licencjackich i specjalności dziennikarstwo internetowe na studiach magisterskich.

W skład Pracowni Dziennikarstwa wchodzą językoznawcy, medioznawcy i praktycy dziennikarstwa. Tworzą ją specjaliści o pokaźnym dorobku naukowo-badawczym w zakresie komunikowania masowego, dyskursu medialnego i funkcjonujących w nim różnorodnych form gatunkowych, strategii retorycznych, odmian stylistycznych itd. Są wśród nas znawcy języka mediów, którzy nie tylko opisują zjawiska lingwistyczne upowszechniające się w środkach komunikowania, ale także je interpretują i oceniają. Ważnym kryterium oceny jest szeroko pojmowana poprawność językowa komunikatów medialnych, dlatego członkowie Pracowni Dziennikarstwa często zabierają głos w Poradni Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego (www.poradnia-jezykowa.uz.zgora.pl).

Unikalną ofertą Pracowni Dziennikarstwa jest semestralny kurs dziennikarstwa ekologicznego, który studenci mogą odbywać w ramach przedmiotu fakultatywnego. Dla młodszych adeptów dziennikarstwa został przygotowany skrypt Warsztaty dziennikarskie dla młodych ekologów (Zielona Góra 2006), a zajęcia prowadziliśmy w różnych szkołach w regionie, m.in. w Małomicach, Nowogrodzie Bobrzańskim i w Zielonej Górze.

W różnych przedsięwzięciach dydaktycznych, naukowych i popularyzatorskich współpracujemy z mediami akademickimi Uniwersytetu Zielonogórskiego: Gazetą Studencką UZetką, Akademickim Radiem Index i Portalem Uniwersyteckim wZielonej.pl.