Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Pracownia Literatury Współczesnej

Pracownia Literatury Współczesnej (po 1945 roku), w skład której wchodzą prof. UZ dr hab. Anna Szóstak (kierownik) oraz dr Anita Kucharska-Dziedzic, zajmuje się badaniami zjawisk, przełomów literackich i przemian światopoglądowych zachodzących w obrębie szeroko pojętej współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem wpływów i zależności łączących literaturę z rzeczywistością, zarówno w jej wymiarze społeczno-politycznym, jak i kulturowo-metafizycznym.

Zainteresowania naukowe UZ dr hab. Anny Szóstak koncentrują się wokół kilku zasadniczych kręgów problemowych i tematycznych oraz obszarów badań, do których należą: poezja lingwistyczna sytuująca się na pograniczu literatury dziecięcej i wysokoartystycznej, wątki metafizyczne i dylematy ideowe w poezji i prozie XX i XXI wieku, wieloaspektowy charakter mitu we współczesnej literaturze polskiej (m.in. twórczość Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Wisławy Szymborskiej, Ewy Lipskiej, Tadeusza Nowaka, Wiesława Myśliwskiego, Pawła Huellego, Olgi Tokarczuk) i obcej (w tym — w literaturze fantasy, zwłaszcza w twórczości Terry’ego Pratchetta), problematyka mitologii dzieciństwa w wysokoartystycznej poezji i prozie współczesnej oraz krytyka literacka.

Dr Anita Kucharska-Dziedzic w swoich badaniach zwraca uwagę głównie na kwestię dramatycznych związków łączących literaturę z burzliwą historią wieku XX (twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kornela Filipowicza, Zbigniewa Herberta, pokolenia ’68, powojenna literatura emigracyjna, literatura „drugiego obiegu”).