Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA

Główne kierunki badań

Zakład Językoznawstwa został powołany 1 października 2019 roku w wyniku restrukturyzacji Instytutu Filologii Polskiej. Powstał z połączenia Zakładu Historii i Pragmatyki Językowej, Zakładu Komunikacji Językowej, Zakładu Stylistyki oraz Pracowni Języka i Kultury Ludowej i stał się naturalnym spadkobiercą myśli rozwijanej w tych jednostkach. W jego ramach funkcjonuje sześć pracowni: Pracownia Badań nad Aksjologią w Języku i Kulturze (kierowniczka: prof. UZ dr hab. Monika Kaczor), Pracownia Dziennikarstwa (kierowniczka: prof. UZ dr hab. Magdalena Steciąg), Pracownia Języka i Kultury Ludowej (kierowniczka: prof. UZ dr hab. Katarzyna Węgorowska), Pracownia Języka Polskiego dla Cudzoziemców (kierowniczka: prof. UZ dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak) oraz Pracownia Stylistyki (kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak).

Czytaj więcej: Główne kierunki badań