Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

ZAKŁAD LITERATUROZNAWSTWA

Główne kierunki badań

Zakład Literaturoznawstwa został powołany 1 października 2019 roku w wyniku restrukturyzacji Instytutu Filologii Polskiej. Powstał z połączenia Zakładu Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii, Zakładu Literatury XIX Wieku, Zakładu Literatury XX i XXI Wieku oraz Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej. Zadania badawcze prowadzone przez pracowników wymienionych jednostek przejęły pracownie, które weszły w skład nowo utworzonego Zakładu. Są to: Pracownia Badań nad Literaturą Użytkową i Książką (kierownik: prof. UZ dr hab. Tomasz Ratajczak), Pracownia Literatury Dawnej i Edytorstwa (kierownik: prof. UZ dr hab. Radosław Sztyber), Pracownia Literatury XIX Wieku (kierowniczka: prof. UZ dr hab. Marta Ruszczyńska), Pracownia Literatury XX/XXI Wieku i Badań Nad Baśnią (kierowniczka: prof. dr hab. Anna Szóstak), Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury (kierownik: prof. dr hab. Bogdan Trocha) oraz Pracownia Teorii Literatury i Badań Kulturowych (kierowniczka: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak).