Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Pracownia Badań nad Aksjologią w Języku i Kulturze

Opis Pracowni

Wysiłek badawczy Pracowni skupia się na sposobach realizacji wartości w języku i kulturze w ujęciu diachronicznym i synchronicznym. W zakresie badań mieszczą się m.in. takie tematy, jak: zagadnienia leksykalne i aksjologiczne,  język wartości, wartości w języku i w tekście, wartościowanie aksjologiczne, wartości i antywartości, dobro, piękno, prawda. Pracownia podejmuje współpracę z innymi ośrodkami naukowymi, zajmującymi się tematyką aksjologiczną w Polsce i za granicą (cykliczne konferencje w Warszawie i w Brnie).