Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Pracownia Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Opis Pracowni

Pracownia Języka Polskiego dla Cudzoziemców poświęcona jest zagadnieniom naukowym i dydaktycznym. Zakres badań naukowych obejmuje metodykę nauczania języka polskiego jako obcego, zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową i transkulturową, koncepcjami lingua receptiva, lingua franca oraz kontaktami językowymi w ujęciu historycznym i współczesnym. W ramach działalności dydaktycznej prowadzone są kursy jezyka polskiego dla cudzoziemców na wszystkich poziomach języka.

Kursy języka polskiego dla cudzoziemców na Uniwersytecie Zielonogórskim (więcej)