Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Pracownia Literatury XX/XXI Wieku i Badań nad Baśnią

Opis Pracowni

Pracownia Literatury XX/XXI Wieku i Badań nad Baśnią zajmuje się badaniami zjawisk, przełomów literackich i przemian światopoglądowych zachodzących w obrębie literatury i kultury XX i XXI stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem wpływów i zależności łączących literaturę z rzeczywistością, zarówno w jej wymiarze społeczno-historycznym, jak i kulturowo-metafizycznym. Główne rozpoznania badawcze dotyczą piśmiennictwa wysokoartystycznego, ale uwzględniają też popkulturę, skupiając się na  wątkach metafizycznych i dylematach ideowych zarówno w poezji, jak i prozie oraz wieloaspektowym charakterze i funkcjonalności mitu i baśni (m.in.  jej  metamorfozach i przeobrażeniach gatunkowych oraz intertekstualnych grach z tradycją) w literaturze współczesnej (w tym także - literaturze dla dzieci i młodzieży).