Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

PRACOWNIA DYDAKTYKI LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Opis Pracowni

Pracownia (dawniej: Zakład)  Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, funkcjonując w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej jako jednostka w pełni samodzielna (pozazakładowa), sprawuje pieczę nad zdobywaniem przez studentów kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego. Program specjalności nauczycielskiej (prowadzonej na studiach polonistycznych I i II stopnia)  uwzględnia wszystkie wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego standardy kształcenia.

Głównymi  kierunkami badań prowadzonych w ramach Pracowni są:

  • historia edukacji polonistycznej;
  • teoria i praktyka kształcenia literackiego oraz językowego;
  • teoria recepcji i oddziaływania tekstu literackiego;
  • biblioterapia i arteterapia;
  • problemy edukacji patriotycznej;
  • historia i kultura Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.