Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Pracownia Języka i Kultury Ludowej

Opis Pracowni

Pracownia została stworzona przez prof. UZ dr hab. Katarzynę Węgorowską w 1996 roku. Jednostka może poszczycić się: dialektalno-gwarowymi nagraniami z Wielkopolski, Regionu Kozła, Śląska, Małopolski, Kaszub, Mazowsza, Kurpiowszczyzny, Łemkowszczyzny, Kresów Wschodnich; świadectwami kultury materialnej i duchowej (symbolicznej) — ludowymi desygnatami/artefaktami ocalającymi od zapomnienia polskie dziedzictwo regionalne; albumami, rękodziełem artystycznym, miniaturami polskich strojów ludowych uwydatniającymi bogactwo i różnorodność poszczególnych rodzimych etnosów i współtworzących je ludzi.