Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

Główne kierunki badań

Zakład Stylistyki został utworzony w październiku 2008 roku. Tworzy go troje pracowników: prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak — kierownik, dr Joanna Gorzelana i dr Cezary Piątkowski. Jednostka kontynuuje tradycję badań stylistycznych, które podjęto w Zielonej Górze w latach osiemdziesiątych XX wieku; ich organizatorem i długoletnim animatorem był prof. dr hab. Jerzy Brzeziński. Zakład przejawia wielokierunkową aktywność badawczą. Zajmuje się między innymi takimi problemami, jak: teoretyczno-metodologiczne podstawy analizy stylistycznej dzieła literackiego (prof. K. Maćkowiak, dr C. Piątkowski), świadomość stylistyczna (prof. K. Maćkowiak), język i styl religijny w dobie nowopolskiej (dr J. Gorzelana), ukształtowanie stylistycznojęzykowe wybranych gatunków literackich oświecenia i romantyzmu (cały Zakład), leksykalne środki stylistyczne w tekstach artystycznych doby nowopolskiej (cały Zakład), idiostyle i idiolekty (cały Zakład).

Czytaj więcej: Główne kierunki badań