Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego

Główne kierunki badań

W kręgu zainteresowań zespołu mieści się cała językowa przeszłość środka komunikatywnego wspólnoty narodowej polskiej oraz wspólnot podrzędnych, powstających na zmiennych podstawach, w rytm zmieniających się warunków bytowania ludzi — zatem także ich potrzeb komunikatywnych, emocjonalnych i symbolicznych. Badanie języka, językowych zachowań, komunikowania się, językowych konwencji i obyczaju w obrębie wspólnot etniczno-terytorialnych, politycznych, gospodarczych, socjalnych, estetycznych, wyznaniowych, ideologicznych itp. stanowi zasadniczy obszar zainteresowania pracowników Zakładu. Teoretyczną podstawę dla powyższego programu badawczego stanowią książki prof. S. Borawskiego: Tradycja i perspektywy. Przeszłość i przyszłość nauki o dziejach języka polskiego (Wrocław 1995) oraz Wprowadzenie do historii języka polskiego. Zagadnienia historiozoficzne (Warszawa 2000, 2002).

Czytaj więcej: Główne kierunki badań