Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
212 budynek A16
(68) 328 47 01
sekretariat@ifp.uz.zgora.pl