Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Zakład Komunikacji Językowej

Główne kierunki badań

Liczący siedmioro pracowników (w tym pięcioro doktorów habilitowanych) Zakład Komunikacji Językowej – kierowany przez prof. dra hab. Mariana Bugajskiego – został utworzony w roku 1992 i jest pierwszą placówką naukowo-dydaktyczną w Polsce, która postawiła sobie za cel badanie komunikacyjnych aspektów polszczyzny oraz szerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy o zasadach komunikowania językowego.

Czytaj więcej: Główne kierunki badań