Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Zakład Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii

Główne kierunki badań

Zakład Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii (dawniej: Zakład Literatury Dawnej i Bibliotekoznawstwa, a jeszcze wcześniej Zakład Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych) został utworzony w 2013 roku w ramach przekształceń strukturalnych Instytutu Filologii Polskiej. Jego pierwszym kierownikiem był prof. UZ dr hab. Franciszek Pilarczyk. W tej chwili jest w nim zatrudnionych pięciu pracowników: prof. UZ dr hab. Sławomir Kufel — kierownik Zakładu, prof. UZ dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ dr hab. Radosław Sztyber, dr Tomasz Ratajczak; ponadto z Zakładem współpracuje doktorantka mgr Katarzyna Grabias-Banaszewska, opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Edytorów.

Czytaj więcej: Główne kierunki badań