Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Zakład Literatury XIX Wieku

Główne kierunki badań

Zakład skupia historyków literatury XIX wieku. Prowadzone w nim badania nad romantyzmem koncentrują się szczególnie wokół twórczości Juliusza Słowackiego — tym obszarem zajmuje się prof. Leszek Libera, autor studiów o Słowackim i Mickiewiczu, a także badacz problematyki związków oraz kontekstów romantyzmu polskiego i niemieckiego. W obszarze romantyzmu krajowego i problemów romantycznego słowianofilstwa oraz zagadnień szeroko pojętej dziewiętnastowieczności sytuują się artykuły i monografie Prof. UZ dr hab. Marty Ruszczyńskiej (pełniącej funkcję kierownika zakładu). Natomiast wokół problematyki literatury pozytywizmu koncentrują się prace dr Anety Narolskiej, która w swych rozważaniach badawczych skupia się na wczesnej twórczości Elizy Orzeszkowej (powieść tendencyjna) i problematyce miasta oraz przestrzeni miejskiej (paryskiej) w powieści pozytywistycznej.