Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Zakład Literatury XX i XXI Wieku

Główne kierunki badań

Zakład Literatury XX i XXI Wieku obejmuje swym zasięgiem badawczym trzy epoki literackie: Młodą Polskę, dwudziestolecie międzywojenne i literaturę współczesną po 1939 roku aż do dzisiaj.

W dorobku naukowym prof. UZ dr hab. Anny Szóstak (kierownika Zakładu Literatury XX i XXI Wieku i istniejącej w jego ramach Pracowni Literatury Współczesnej) dominują następujące tematy badawcze: nurt poezji lingwistycznej na pograniczu literatury dziecięcej i wysokoartystycznej, twórczość Jana Brzechwy (monografia pisarza), mit i topos dzieciństwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku (twórczość Czesława Miłosza, Tadeusza Nowaka, Tadeusza Różewicza, Andrzeja Bursy, Mirona Białoszewskiego, Jerzego Harasymowicza) oraz proza po roku 1989 (m. in. twórczość Wiesława Myśliwskiego, Włodzimierza Odojewskiego, Kazimierza Orłosia, Stefana Chwina, Pawła Huellego, Zyty Rudzkiej), przemiany w poezji i prozie XX i XXI wieku w kontekście mitu oraz archetypu, źródła i charakter literatury z pierwiastkiem fantastycznym (od fantastyki Klech sezamowych Bolesława Leśmiana poczynając na literaturze fantasy kończąc), problematyka mitologii dzieciństwa w wysokoartystycznej poezji i prozie współczesnej, wątki metafizyczne i dylematy ideowe w poezji i prozie XX i XXI wieku, wieloaspektowy charakter mitu we współczesnej literaturze polskiej i obcej (od Stanisława Przybyszewskiego do Olgi Tokarczuk) oraz krytyka literacka.

Czytaj więcej: Główne kierunki badań