Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Rekrutacja 2018/2019

Oferta studiów na Wydziale Humanistycznym

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
program studiów (więcej) i sylwetka absolwentów (więcej)

lub dowolna specjalność z oferty Instytutu Filologii Polskiej (z wyjątkiem spec. nauczycielskiej) lub też – za zgodą dziekana WH – specjalność z oferty wydziałowej (na innych kierunkach)

kierunek studiów: filologia polska
program studiów (więcej) i sylwetka absolwentów (więcej)

lub dowolna specjalność z oferty Instytutu Filologii Polskiej lub też – za zgodą dziekana WH – specjalność z oferty wydziałowej (na innych kierunkach)

kierunek studiów: filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo
program studiów (więcej) i sylwetka absolwentów (więcej)

lub dowolna specjalność z oferty Instytutu Filologii Polskiej (z wyjątkiem spec. nauczycielskiej) lub też – za zgodą dziekana WH – specjalność z oferty wydziałowej (na innych kierunkach)

kierunek studiów: Literatura popularna i kreacje światów gier
program studiów (więcej) i sylwetka absolwentów (więcej)

lub dowolna specjalność z oferty Instytutu Filologii Polskiej (z wyjątkiem spec. nauczycielskiej) lub też – za zgodą dziekana WH – specjalność z oferty wydziałowej (na innych kierunkach)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie)

kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
program studiów (więcej) i sylwetka absolwentów (więcej)

lub dowolna specjalność z oferty Instytutu Filologii Polskiej (z wyjątkiem spec. nauczycielskiej) lub też – za zgodą dziekana WH – specjalność z oferty wydziałowej (na innych kierunkach)

kierunek studiów: filologia polska
program studiów (więcej) i sylwetka absolwentów (więcej)

lub – za zgodą dziekana WH – dowolna specjalność z oferty wydziałowej (na innych kierunkach)

STUDIA TRZECIEGO STOPNIA (doktoranckie)

kierunek studiów: literaturoznawstwo
program studiów (więcej)

kierunek studiów: językoznawstwo
program studiów (więcej)

STUDIA PODYPLOMOWE

  • kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (więcej...)
  • studia podyplomowe filologiczna obsługa administracji i biznesu (więcej...)