Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Rekrutacja 2020/2021

Oferta studiów na Wydziale Humanistycznym

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (limit: 30 miejsc)
sylwetka absolwenta (więcej)

kierunek studiów: filologia polska (limit: 30 miejsc)
sylwetka absolwenta (więcej)

kierunek studiów: Literatura popularna i kreacje światów gier (limit: 30 miejsc)
sylwetka absolwenta (więcej)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie)

kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (limit: 30 miejsc)
sylwetka absolwenta (więcej)

kierunek studiów: filologia polska (limit: 15 miejsc)
sylwetka absolwenta (więcej)

  • specjalność nauczycielska (dla absolwentów specjalności nauczycielskiej na polonistycznych studiach pierwszego stopnia) (sylwetka absolwenta)
  • specjalność dziennikarstwo internetowe (sylwetka absolwenta)
  • specjalność komunikacja rozszerzonej rzeczywistości (sylwetka absolwenta)

STUDIA TRZECIEGO STOPNIA (doktoranckie)

kierunek studiów: literaturoznawstwo (więcej...)
kierunek studiów: językoznawstwo (więcej...)

STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY JĘZYKOWE

  • kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (więcej...)