Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Rekrutacja 2022/2023

zasady rekrutacji - krok po kroku

Oferta studiów na Wydziale Humanistycznym

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • specjalność: broker informacji
 • specjalność: dziennikarstwo internetowe

kierunek studiów: filologia polska

 • specjalność: edytorstwo tradycyjne i sieciowe
 • specjalność: pisanie kreatywne
 • specjalność: nauczycielska

kierunek studiów: Literatura popularna i kreacje światów gier

 • specjalność: kreowanie gier w środowisku cyfrowym
 • specjalność: pisanie kreatywne

 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie)

kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • z modułem uzupełniającym: dziennikarstwo ekologiczne

kierunek studiów: filologia polska

 • specjalność: edytorska
 • specjalność: glottodydaktyczna (możliwa do wyboru także przez studentów realizujących program specjalności nauczycielskiej jako druga specjalność - uzupełniająca, dająca uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego w różnych typach szkół)
 • specjalność: literatura i kultura popularna
 • specjalność: nauczycielska (dla absolwentów specjalności nauczycielskiej na polonistycznych studiach pierwszego stopnia)

STUDIA TRZECIEGO STOPNIA (doktoranckie)

kierunek studiów: literaturoznawstwo (więcej...)
kierunek studiów: językoznawstwo (więcej...)
 

STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY JĘZYKOWE

 • kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (więcej...)
 • kurs języka polskiego dla cudzoziemców (więcej...)