Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

PRZEDMIOTY DO WYBORU - OFERTA rok. akademicki 2016/2017 semestr zimowy

Zintegrowane studia polonistyczne (st. I stopnia, I rok) kierunki: filologia polska, filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo, literatura popularna i kreacje światów gier):

studenci są zobligowani do realizacji 1) jednego języka obcego oraz 2) wyboru jednego przedmiotu społecznego (za 4 punkty ECTS) i jednego przedmiotu humanistycznego (za 3 punkty ECTS) spośród oferty wydziałowej.

Zintegrowane studia polonistyczne (st. I stopnia, II rok): (kierunki: filologia polska, filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo, literatura popularna i kreacje światów gier) oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna (st. I stopnia, II rok):

studenci są zobligowani do wyboru jednego z czterech proseminariów.

Filologia polska oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna (st. I stopnia, III rok):

studenci są zobligowani do wyboru 1) jednego z czterech oferowanych seminariów licencjackich oraz 2) realizacji trzech wybranych przedmiotów (za co najmniej 2 punkty ECTS każdy) spośród oferty ogólnowydziałowej, ogólnouczelnianej i/lub Instytutu Filologii Polskiej, przy czym oferta IFP obejmuje przedmiot: warsztaty krytyczno-publicystyczne.

Filologia polska (st. II stopnia, I rok):

studenci są zobligowani do wyboru: 1) jednego z trzech oferowanych seminariów, 2) jednego z dwóch oferowanych translatoriów oraz 3) realizacji właściwego języka obcego.

Filologia polska (st. II stopnia, II rok):

studenci są zobligowani do realizacji dwóch wybranych przedmiotów (za co najmniej 2 pkt. ECTS każdy) spośród oferty ogólnowydziałowej, ogólnouczelnianej i/lub Instytutu Filologii Polskiej, przy czym oferta IFP obejmuje przedm

Wybór niżej punktowanej formy zaliczenia danego przedmiotu

Zgodnie z obowiązującą na Wydziale Humanistycznym zasadą w przypadku wskazanych przedmiotów kierunkowych studenci mają możliwość wyboru końcowej formy zaliczenia, z którą wiąże się odpowiednia liczba punktów ECTS. Wybór formy niżej punktowanej wymaga zaliczenia w tym samym semestrze dodatkowego przedmiotu (dokonując jego wyboru spośród przedmiotów znajdujących się w ofercie IFP dla danego poziomu studiów lub w
ofercie Wydziału Humanistycznego bądź ogólouczelnianej), by w końcowym rozliczeniu semestru uzyskać co najmniej 30 punktów ECTS.

Fakt wybrania niżej punktowanej formy zaliczenia właściwego przedmiotu oraz wybór w związku z tym dodatkowego przedmiotu należy zgłosić w sekretariacie IFP najpóźniej do końca drugiego tygodnia semestru.