Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

VI OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO NA UZ

PLAKAT

W piątek 28 lutego 2020 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim po raz szósty będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Uroczystości są dla organizatorów okazją, aby upowszechniać przekonanie, że język rodzimy jest ważny, że polszczyznę warto dobrze znać i otaczać troską – nie tylko od święta.

Miejscem obchodów, podobnie jak w poprzednich latach, będzie Biblioteka Uniwersytecka. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00 i będą się składały z dwóch części.

Najpierw odbędzie się konkurs dla uczniów szkół średnich – Potyczki z polszczyzną. W tym roku w rywalizacji wezmą udział zespoły z Głogowa, Nowej Soli, Sulechowa, Wolsztyna, Zielonej Góry i Żagania.

Około godz. 12.00 wszystkich zainteresowanych zapraszamy na odczyt prof. Anny Szóstak Opowieść jako kanwa świata. O twórczości Olgi Tokarczuk.

W przygotowania są zaangażowani pracownicy Instytutu Filologii Polskiej (członkowie Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego), a także studenci i doktoranci.

Przedsięwzięciu patronują: Prorektor ds. Studenckich UZ, Dziekan Wydziału Humanistycznego UZ oraz Lubuski Urząd Wojewódzki.