Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Coroczny ranking kierunków studiów przygotowywany przez Wydawnictwo Edukacyjne „Perspektywy”

Miło nam poinformować, że kolejny raz w corocznym rankingu kierunków studiów, przygotowywanym przez Wydawnictwo Edukacyjne „Perspektywy”, zielonogórska polonistyka została sklasyfikowana w krajowej czołówce. Warto podkreślić, że w porównaniu z zeszłym rokiem naszą pozycję poprawiliśmy o jedno miejsce - zajmując ostatecznie dziewiątą lokatę i wyprzedzając filologię polską m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Więcej: https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/filologia-polska