Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Laureatka Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

Zawiadamiamy, że mgr Sandra Nowak, absolwentka studiów II stopnia na kierunku filologia polska, została laureatką Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów i zachęcenie ich do dalszej pracy badawczej. Magisteria biorące udział w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego muszą prezentować bardzo wysoki poziom merytoryczny i są oceniane przez pięciu recenzentów z różnych uniwersytetów w Polsce.

W tegorocznej – dziewiętnastej – edycji wzięło udział jedenaście najlepszych prac magisterskich z Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry. Decyzją międzyuczelnianego jury praca Sandry Nowak zat. Mowy obrończe Eugeniusza Śmiarowskiego w ujęciu genologicznym została uhonorowana drugą nagrodą za najlepsze magisterium w roku 2019 w zakresie językoznawstwa.

Jak podkreśla dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ, pod której kierunkiem rozprawa powstała, Magistrantka sama wybrała przedmiot analiz (przemówienia sądowe znanego warszawskiego adwokata sprzed prawie stu lat), a podczas opracowywania materiału wykazała się wyjątkową rzetelnością i dojrzałością badawczą. Wyniki badań są już przygotowywane do publikacji w czasopiśmie naukowym.

Warto dodać, że w 2019 roku Sandra Nowak otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepszą pracę dyplomową.