Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Dr Kamil Kleszczyński został nagrodzony!

Z radością informujemy, że dr Kamil Kleszczyński, absolwent studiów III stopnia na Uniwersytecie Zielonogórskim, prowadzący zajęcia na kierunku "literatura popularna i kreacje światów gier", funkcjonującym w ramach zintegrowanych studiów polonistycznych, zajął III miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Jego rozprawę doktorską „Filozoficzne aspekty grywalizacji” uznano za jedną z najlepszych w dziedzinie edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. Wielkie brawa i gratulacje! Więcej o Laureacie i konkursie na stronie: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?doktorant-z-uz-laureatem-konkursu-na-najlepsz-prac-dyplomow, https://konkurs.psrp.org.pl/