Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE dla studentów pierwszych lat studiów I i II st. (2021/2022)

Informujemy, że spotkania organizacyjne dla studentów pierwszych lat studiów na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I i II st.), filologia polska (I i II st.) oraz literatura popularna i kreacje światów gier (I st.) odbędą się w dniu 30 września (czwartek) w gmachu głównym Wydziału Humanistycznego UZ (budynek A-16, al. Wojska Polskiego 69) wg następującego harmonogramu:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I i II st.) – aula C, godz. 11:45-12:45

filologia polska (I i II st.) – aula A, godz. 11:00-12:00

literatura popularna i kreacje światów gier (I st.) – aula B, godz. 11:30-12:30 

Opiekunami poszczególnych kierunków i poziomów studiów będą:

Informacje dodatkowe:

  1. podczas spotkań studenci właściwych kierunków studiów I st. m.in. zostaną zapoznani z podziałem na grupy laboratoryjne;
  2. studenci studiów II st. będą mieli możliwość wyboru seminarium magisterskiego.

W związku z zagrożeniem epidemicznym wszystkich uczestników spotkania obowiązuje:

  1. dezynfekcja rąk oraz zasłanianie ust i nosa (przy użyciu maseczki) po wejściu do budynku;
  2. przestrzeganie zasad dystansu społecznego, tj. zachowanie odpowiedniej odległości od osób przebywających w budynku (uwaga: w aulach obowiązywała będzie zasada zajmowania co trzeciego miejsca siedzącego w rzędzie).