Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Seria „Scripta Humana” to projekt wydawniczy, będący początkowo pokłosiem cyklicznych spotkań, które odbywały się w ramach Zielonogórskich Seminariów Literaturoznawczych, organizowanych przez Zakład Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W realizacji przedsięwzięcia uczestniczą ponadto Instytut Filologii Germańskiej oraz Instytut Neofilologii UZ. Do współtworzenia monografii zapraszani są autorzy z Wydziału Humanistycznego UZ oraz badacze z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Kolejne tomy związane są z badaniami literaturoznawczymi oraz kulturowymi, ogniskują się wokół zagadnień i nurtów istotnych z punktu widzenia współczesnej humanistyki. Ukazały się: tom 1 – Interpretacje i reinterpretacje, red. M. Mikołajczak i D. Kulczycka (Zielona Góra 2012), tom 2 – Historia i historie, red. D. Kulczycka i R. Sztyber (Zielona Góra 2013); t. 3 – Eugeniusz Sue. Życie — twórczość — recepcja, red. D. Kulczycka i A. Narolska (Zielona Góra 2014). W przygotowaniu następne odsłony inicjatywy: t. 4 – Obcy świat w dyskursie europejskim; t. 5 – Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem, t. 6 – Literatura a film. Tom siódmy będzie stanowił wynik refleksji naukowej literaturoznawców wywodzących się z różnych regionów świata i ogłoszony zostanie wyłącznie w języku angielskim.